Deelnemen aan de 23e Dordtse Boekenmarkt

Geachte Antiquaar,

Op zondag 1 juli 2018 heten wij u weer graag welkom op de 23e Dordtse Boekenmarkt, midden in het historische centrum van Hollands oudste stad! Natuurlijk zullen wij er weer alles aan doen om na de geslaagde edities van de laatste jaren ook nu weer een prima  boekenmarkt te organiseren. 

Voor de 75.000 enthousiaste bezoekers is er naast de keus uit alle boeken uiteraard ook weer een muzikaal en literair programma en een lint van gastvrije terrassen, waardoor de Dordtse Boekenmarkt ook voor hen opnieuw de marktplaats bij uitstek is!

Parcours 

Na enkele ingrijpende wijzigingen in het parcours in 2015 en 2016 ziet het er nu naar uit, dat geen verdere aanpassingen nodig zullen zijn. 

Kraamhuur

Al veel langer dan tien jaar hanteren we een kraamhuur van € 50,- maar we hebben de laatste jaren al onze reserves moeten inzetten om geen verlies te leiden. We hebben daardoor wel achter de financiële feiten aangelopen. Door steeds hogere uitgaven, niet alleen de ‘normale kosteninflatie’ maar denk ook aan de hogere veiligheidseisen voor evenementen, ontkomen we er helaas niet aan de prijs te verhogen tot € 60,- per kraam. Wij hopen dat dit voor u geen beletsen zal zijn om weer naar Dordrecht te komen.

Thema: de Dordtse Synode 1618/1619

Vierhonderd jaar geleden werd nabij het Steegoversloot in de Kloveniersdoelen de Dordtse Synode gehouden, een grote en internationale kerkvergadering van de protestantse kerken. Naast velerlei theologische disputen en de vaststelling van “de Dordtse Leerregels”, was een van de belangrijkste besluiten van de Synode de vertaling van het Oude en Nieuwe Testament uit de oorspronkelijke talen in een nieuwe “Statenbijbel”. Deze Statenbijbel werd de basis voor de totstandkoming van één Nederlandse taal. Dit taalelement willen we in de programmering rondom de Dordtse Boekenmarkt nadrukkelijk naar voren brengen. Een van de onderdelen wordt, wanneer u ons daarbij wilt helpen, een grote expositie in de Centrale Bibliotheek van bijbelvertalingen vanaf dit begin van de 17e eeuw. Kijk in uw privé- of handelsvoorraad naar een bijzonder exemplaar, vermeld bij uw aanmelding de bibliografische bijzonderheden en doe mee: 

  • titel
  • Jaar van uitgave
  • Uitgever
  • Bijzonderheden
  • Verkoopprijs

Wellicht doet u zo mee aan de grootste bijbelverzameling ooit. 

Aanmelden en betalen

Ook de Dordtse Boekenmarkt gaat mee met de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering. Het hele traject vanaf de aanmelding tot aan de verzending van het welkomstpakket in juni 2018 zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.

!

Middels deze link: http://bit.ly/2Bvb0fR 
belandt u in het aanmeldingsprogramma 

Natuurlijk rekenen wij weer op uw komst. Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 4 maart 2018 verschijnen.

Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u het verschuldigde bedrag binnen de aangegeven betaaltermijn over te schrijven via IDEAL. IDEAL leidt u naar een tussenrekening op naam van MOLLIE ten name van Stichting Kunstrondje Plus.

Het maximaal aantal kramen dat u kunt reserveren is opnieuw vier kramen per handelaar. We houden bij de indeling van de markt uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar het kan zijn dat wij bepaalde verzoeken niet kunnen honoreren. Mochten we bij de indeling tegen problemen oplopen dan nemen wij uiteraard contact met u op. 

Indien uw aanmelding, inschrijving KvK èn betaling niet uiterlijk 31 maart 2018 bij ons binnen zijn, kunnen wij geen standplaats garanderen. 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u rond 10 juni de bevestiging van uw inschrijving, inclusief uw kraamnummer(s), en aanvullende informatie. 

Gidsje Dordtse Boekenmarkt

1) Specialisatie

Vergeet niet bij de aanmelding uw specialisatie(s) op basis van de bijbehorende nummers op te geven. Vriendelijk verzoek om alleen deze nummers te gebruiken! Hierdoor kunnen geïnteresseerden snel uw naam en locatie op de Dordtse Boekenmarkt achterhalen. 

In het boekenmarktgidsje, dat wij opnieuw gratis onder de bezoekers verspreiden, staan de deelnemers overzichtelijk gerangschikt op naam én specialisatie. Omdat veel boekliefhebbers het gidsje ook later in het jaar als naslagwerk gebruiken, heeft de juiste vermelding van uw specialisatie extra promotionele waarde.

U kunt het gidsje tegen betaling van de portokosten ad € 10,- per 25 gidsjes vooraf bestellen om aan uw klanten uit te delen. Het gidsje is een gratis uitgave van de Dordtse Boekenmarkt en mag dan ook niet worden verkocht tijdens de markt!

2) Mailadres en website

Als service aan u en aan de bezoekers willen we ook dit jaar in het gidsje naast uw adresgegevens, ook uw (zakelijk) telefoonnummer, mailadres en website vermelden. Geef nadrukkelijk aan wanneer wij uw telefoonnummer, mailadres of website niet mogen vermelden!

3) Inschrijving kamer van Koophandel

Let op dat u bij de KvK staat ingeschreven onder een aan “boekhandel” gerelateerde rubriek. Wij zullen daar ook dit jaar weer op letten!

4) Adverteren

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om te adverteren in ons boekenmarktgidsje. De oplage van 10.000 gratis exemplaren spreekt voor zich als het gaat om het voordeel van adverteren te benadrukken. Bovendien zorgt uw bijdrage ervoor dat wij het gidsje gratis kunnen blijven verstrekken: adverteren is dus dubbel in uw eigen belang!

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op, bij voorkeur per mail via info@dordtseboekenmarkt.nl 

 

Graag tot ziens op zondag 1 juli op de 23e Dordtse Boekenmarkt!

Met vriendelijke groeten,

 

Herman Koekkoek

Voorzitter Stichting Kunstrondje Plus

Specialiteitenoverzicht Advertentieblad

 

   

ANV Debutantenprijs

De ANV Debutantenprijs is een literaire prijs voor debuterende auteurs. De prijs bestaat al 22 jaar en is uniek vanwege het feit dat vooral lezers de winnaar bepalen. Het prijzengeld bedraagt in totaal € 9000,-.

Eerdere winnaars waren o.a. Anna Enquist, Erwin Mortier, Gerbrand Bakker, Peter Buwalda, Erik Menkveld, Jaap Robben, Mohammed Benzakour en dit jaar Lieke Kézér.

Een vakjury leest de fictiedebuten van een kalenderjaar en selecteert daaruit een longlist en vervolgens een shortlist van drie boeken. Kernjuryleden  uit Nederland en Vlaanderen lezen de drie boeken en geven aan elk boek een cijfer en een kort gemotiveerd oordeel.

Wilt u ook meelezen en jureren? Kies de knop ANV-Debutantenprijs.

 

kunstrondje dordt
gemeentedordrdrecht
voorstraat noord