Boekenmarkt

De 25e Dordtse Boekenmarkt, 2e versie?

Het in nog steeds onduidelijk of en onder welke voorwaarden de 25e Dordtse Boekenmarkt kan worden gehouden.

Maar, we zijn weer een klein stapje verder. De Gemeente Dordrecht heeft ingestemd met de verschuiving van de datum van de Dordtse Boekenmarkt naar zondag 15 augustus en ook met de uitwijk naar het Havengebied (Wolwevers- en Kuipershaven, Nieuwe Haven en Knolhaven). 4 juli vervalt dus per deze.

Save the date 15 augustus.

Maar dan zijn we er natuurlijk nog lang niet omdat op dit moment nog volstrekt onduidelijk is onder welke voorwaarden de markt dan zou kunnen worden gehouden, zoals aantal deelnemers, vaccinatiecontrole, crowdbeheer, toegangscontrole, parkeren voor deelnemers en bezoekers, looproutes etc.

Maar bij alles: gezondheid gaat voor alles.

Wij zijn als organisator niet alleen verantwoordelijk voor een mooie boekenmarkt maar  zeker ook voor de gezondheid van de deelnemers, de handelaren dus, de musici en literatoren en alle hulptroepen, maar vooral ook voor die vele bezoekers. Daar mag je als organisator geen risico mee nemen.

Hopelijk tot later dit jaar en natuurlijk een goede gezondheid toegewenst!

De Dordtse Boekenmarkt,

Evelien Holster

Luciana Luca

Bart van Aanholt

Herman Koekkoek

Casper Markesteijn

Facebookpagina Dordtse Boekenmarkt
kunstrondje dordt
gemeentedordrdrecht
voorstraat noord