De Dordtse Boekenmarkt en de Statenbijbel

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat de Dordtse Synode van start ging. Een internationale kerkvergadering met de bedoeling om de kerkelijke verschillen in die tijd te beslechten, een strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten, tussen rekkelijken en preciezen. Daarnaast bleek Prins Maurits ook nog een politiek belang te hebben. Johan van  Oldenbarneveldt is er, volgens sommigen, het bekendste slachtoffer van geworden. 

Wij van de Dordtse Boekenmarkt blijven daar wijselijk buiten. Later in 2018 en begin 2019 zal daar in het kader van de grote manifestatie “Ode aan de Synode” ongetwijfeld veel deskundige aandacht aan worden besteed. Wij richten ons op een van de belangrijke besluiten van de synode, namelijk die tot het vertalen van het Oude en Nieuwe Testament vanuit het Hebreeuws en het Grieks in één Nederlandse taal: de Statenvertaling, vernoemd naar de financier van dit bijna twintig jaar kostende project. In 1637 verscheen in Leiden de eerste druk.

Voor mij als katholiek opgroeiende jongeman in de Liemers was de Statenbijbel een absoluut onbekend begrip. Kon ook moeilijk anders, want we werden geacht niet om te gaan met die weinige protestanten in ons zeer katholieke dorp. In plaats van voorlezingen in vaak onbegrijpelijke 17e eeuwse taal kregen wij als kind blijmoedige verhaaltjes uit boeken als “Moeders mooiste uurtje”.

Maar ook die verschillen laten we wijselijk liggen. Wij richten ons op het grote belang van de Statenbijbel voor de ontwikkeling van één Nederlandse taal naast of in plaats van de vele lokale dialecten in het midden van de zeventiende eeuw. Naast een startpunt naar die ene Nederlandse taal heeft de Statenbijbel, doordat het een letterlijke vertaling was uit antieke Hebreeuwse en Griekse teksten, onze taal verrijkt met ontelbare woorden, begrippen, spreekwoorden en gezegden. Dat is taal en daar zijn wij een beetje van.

Welkom op de 23e Dordtse Boekenmarkt!

Herman Koekkoek

voorzitter Stichting Kunstrondje Plus

mede namens: Bart van Aanholt, Kim Cohen, Evelien Holster, Jeroen Landa, Manja Slingerland, Corinde den Toonder, Eva Lintjes, Ank Verschoor, Wilma de Prie, Arij Boogerman, Ad Paans, Wilma Verhoeven, Fa. Joop Makkelie & Zonen, Casper Markesteijn, Christelijke Boekhandel Present, het Nederlands Bijbelgenootschap, Johan van den Tol, de hockeyploeg, de koffiemeiden en al die anderen...

Deelnemen aan de 23e Dordtse Boekenmarkt

Geachte Antiquaar,

Op zondag 1 juli 2018 heten wij u weer graag welkom op de 23e Dordtse Boekenmarkt, midden in het historische centrum van Hollands oudste stad! Natuurlijk zullen wij er weer alles aan doen om na de geslaagde edities van de laatste jaren ook nu weer een prima  boekenmarkt te organiseren. 

Voor de 75.000 enthousiaste bezoekers is er naast de keus uit alle boeken uiteraard ook weer een muzikaal en literair programma en een lint van gastvrije terrassen, waardoor de Dordtse Boekenmarkt ook voor hen opnieuw de marktplaats bij uitstek is!

Parcours 

Na enkele ingrijpende wijzigingen in het parcours in 2015 en 2016 ziet het er nu naar uit, dat geen verdere aanpassingen nodig zullen zijn. 

Aanmelden en betalen

Ook de Dordtse Boekenmarkt gaat mee met de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering. Het hele traject vanaf de aanmelding tot aan de verzending van het welkomstpakket in juni 2018 zal zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.

!

Middels deze link: http://bit.ly/2Bvb0fR 
belandt u in het aanmeldingsprogramma 

Natuurlijk rekenen wij weer op uw komst. Wij zien uw aanmelding graag uiterlijk 4 maart 2018 verschijnen.

Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u het verschuldigde bedrag binnen de aangegeven betaaltermijn over te schrijven via IDEAL. IDEAL leidt u naar een tussenrekening op naam van MOLLIE ten name van Stichting Kunstrondje Plus.

Het maximaal aantal kramen dat u kunt reserveren is opnieuw vier kramen per handelaar. We houden bij de indeling van de markt uiteraard zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar het kan zijn dat wij bepaalde verzoeken niet kunnen honoreren. Mochten we bij de indeling tegen problemen oplopen dan nemen wij uiteraard contact met u op. 

Indien uw aanmelding, inschrijving KvK èn betaling niet uiterlijk 31 maart 2018 bij ons binnen zijn, kunnen wij geen standplaats garanderen. 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u rond 10 juni de bevestiging van uw inschrijving, inclusief uw kraamnummer(s), en aanvullende informatie.  

Graag tot ziens op zondag 1 juli op de 23e Dordtse Boekenmarkt!

Met vriendelijke groeten,

 

Herman Koekkoek

Voorzitter Stichting Kunstrondje Plus

   

ANV Debutantenprijs

De ANV Debutantenprijs is een literaire prijs voor debuterende auteurs. De prijs bestaat al 22 jaar en is uniek vanwege het feit dat vooral lezers de winnaar bepalen. Het prijzengeld bedraagt in totaal € 9000,-.

Eerdere winnaars waren o.a. Anna Enquist, Erwin Mortier, Gerbrand Bakker, Peter Buwalda, Erik Menkveld, Jaap Robben, Mohammed Benzakour en dit jaar Lieke Kézér.

Een vakjury leest de fictiedebuten van een kalenderjaar en selecteert daaruit een longlist en vervolgens een shortlist van drie boeken. Kernjuryleden  uit Nederland en Vlaanderen lezen de drie boeken en geven aan elk boek een cijfer en een kort gemotiveerd oordeel.

Wilt u ook meelezen en jureren? Kies de knop ANV-Debutantenprijs.

 

kunstrondje dordt
gemeentedordrdrecht
voorstraat noord